Matros surrar med kätting på ett ro/ro bildäck.

Jobb

Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa om den blå skatten införs.

läs här
Miljöbild, hav och Stena Linefärja

Miljö

Införandet av blå skatt är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen.

läs här
Alfapet bokstäver MONEY, ligger på dollarsedlar

Tillväxt

När Sverige inför blå skatt skapas en positiv och förutsägbar skattemiljö så att fler rederier flaggar svenskt.

läs här

Blå skatt

Att införa den blå skatten är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling.

lär dig mer om Blå skatt

Röster om blå skatt...

Gertrud Hermansen

Gertrud Hermansen

Gertrud är Regional Manager på Svenskt Marintekniskt Forum.

Att Sverige satsar på sjöfart betyder mycket för marinteknisk industri eftersom utveckling och innovation inom miljöteknik bygger på nära relationer mellan redare och industri. Vi välkomnar blå skatteinitiativet och att den svenska regeringen uppmärksammar sjöfartsnäringens betydelse för sysselsättning och miljö.

User

Britta Stolt

Britta är HR-chef i TransAtlantic AB

Jag tycker det är otroligt viktigt att vi vågar satsa på svensk sjöfart. Att vi får en blå skatt kan bidra till det, men vi måste också jobba hårt för att få en tro på framtiden. Trenden för svensk sjöfart kan vändas. Det handlar inte bara om fler svenskflaggade fartyg utan också om svenska rederier med verksamhet i hela världen. Vi måste sprida budskapet till våra ungdomar som vill utbilda sig inom sjöfarten att det är en framtidsbransch.