80 jobb i direkt fara

“-Vi måste få ett beslut om tonnageskatt snarast annars försvinner ytterligare 80 svenska jobb till utlandet” säger ACL´s amerikanska VD Andrew Abbott. 

Om Sverige inte inför tonnageskatt inom en tre-fyramånadersperiod, måste ACL (Atlantic Container Line) sätta sina fem nya G4-fartyg under annan flagg än den svenska. Rederiets fem befintliga fartyg, som sysselsätter 80 svenska befäl, matroser och motormän, ska fasas ut i takt med att de nya levereras med ungefär ett fartyg varannan månad, från och med juni 2015.

Jag är skeptisk till om Sverige kommer att hinna införa tonnageskatten i tid. Vi vill absolut behålla rederiets svenska besättningar och den koppling till Sverige som svensk flagg innebär. Anledningen är att rederiet har svenska rötter och att svensk sjöfart fortfarande har ett mycket gott rykte om att hålla hög kvalitet.

De svenska fackrepresentanterna är smarta affärsmän som fattar vad som ska till för att verksamheten ska vara lönsam. Tonnageskatten bestämmer dock facket inte över och när de stora containerjättarna slår sig ihop i konsortier, som 2M, G6 och Three Oceans, kan ett litet rederi som ACL inte längre klara de höga kostnader som svensk flagg innebär. Konkurrensen blir alltför tuff.

Vi måste hela tiden värna det som gör oss unika. Vi har våra kombinerade roro- och containerfartyg, vi går till andra destinationer och vi är tillräckligt små för att kunna ha personliga relationer med våra kunder. Men utan tonnageskatt räcker det inte.

ACL startades 1967 som ett samriskbolag ägt av Walleniusrederierna, Transatlantic, Svenska Amerikalinjen, Holland-Amerikalinjen och engelska Cunard Line. De var alla aktiva över Nordatlanten och ville utveckla den svenska idén om kombinerade roro- och containerfartyg. Precis den typen av fartyg som kännetecknar ACL idag.

Ända fram till 2001, då Grimaldi köpte ACL, har företaget delvis eller helt varit svenskägda. Det är en tradition att vara stolta över. Svensk sjöfart har alltid haft mycket gott rykte och är en styrka som vi ska vara rädda om.

Saxat ur Sjöfartstidningen 20141020