Blå skatt införs 2016

Nu kan sjöfarten växa i Sverige

I inledningen av Donsö Shipping Meet tisdag den 1 september presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens beslut att införa ett svenskt tonnageskattesystem från och med den 1 juli 2016. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik ska få konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa.

– Svensk Sjöfart är mycket glada över det besked regeringen har gett, säger Anders Boman, ordförande för föreningen Svensk Sjöfart. Styrelsen för Svensk Sjöfart ser regeringens beslut som en långsiktig satsning som kommer att rädda jobben inom hela det svenska sjöfartsklustret.

Anders Boman hyser goda förhoppningar om att regeringens nya Maritima strategi kommer att bidra till den svenska sjöfartens förutsättningar att växa igen.

– Vi kommer fortsatt att samverka med regeringen för att nå det målet.

Anders Boman konstaterar också att ministern uttalade en ambition att Sverige ska bli en stark sjöfartsnation.

– Det har varit en lång och mödosam väg för ett införande av tonnageskatt i Sverige och många rederier har tyvärr under resans gång varit tvungna att söka andra lösningar. Med de tydliga signaler regeringen nu ger, hoppas vi att våra medlemsföretag kan hysa framtidstro för svensk sjöfart. Det finns en enorm potential och den ska vi ta vara på.

Regeringen föreslår ett svenskt tonnageskattesystem

Budgetpropositionen för 2016 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet föreslår regeringen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas.

Syftet är att svenska rederier i internationell trafik har konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa.

Satsningen kommer att finansieras inom infrastrukturanslagen, till hälften inom sjöfartsnäringen. Det kommer att ske dels genom att sjöfartsstödet justeras, dels genom att de ackumulerade överavskrivningar rederierna har när de går in i systemet räntebeläggs.

Tonnageskatten är ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan genomföras, därför kan de nya bestämmelserna träda i kraft tidigast den 1 juli 2016.

– Seko har länge drivit frågan om att införa ett tonnageskattesystem och ser positivt på förslaget. Det återstår vissa tveksamheter runt finansieringen men i huvudsak är det positivt att förslaget kommer nu, säger vice förbundsordförande Thomas Abrahamsson.

Läs regeringens pressmeddelande.

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.