Inbjudan samtal i Almedalen: Hur går det för sjöfarten efter valet?

  Blå Tillväxt arrangerar samtal i Almedalen

Onsdagen den 4 juli kl 15:00 – 15:45

Vilka politiska åtgärder krävs för att sjöfarten ska kunna bidra till fler jobb, klimatsmarta transporter och ökad tillväxt? Vilka förändringar krävs för en konkurrenskraftig hållbar sjöfart och hur får vi fler fartyg att flagga in?

Medverkande:

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet, Sveriges Riksdag Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet, Sveriges Riksdag Boriana Åberg, riksdagsledamot, Moderaterna, Sveriges Riksdag Eleonora Hansi, informationschef, moderator, Viking Line

För att vi ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem i Sverige behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Om Sverige vill driva och vara ledande inom miljö är det nödvändigt att ha en egen svensk handelsflotta. Detta är också avgörande för att Sverige även i fortsättningen ska kunna ha hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet.

Vill du veta vad Blå Tillväxt föreslår för åtgärder för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart? Läs gärna vår debattartikel som publicerades i GP måndagen den 11 juni 2018

Tre steg mot mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat

Spåra från din sida.