Miljöinvesteringar hämmas av svensk skattemodell

Företrädare för rederibranschen vill att regeringen ser över svensk beskattning för att främja miljöinvesteringar i sjöfarten. Sverige är i dag tillsammans med Portugal och Österrike de enda länderna i EU som i dag inte har beskattningsformen tonnageskatt. Det hämmar investeringar i mer miljövänliga fartyg och rederibranschens expansion, menar Pia Berglund, vd på Sveriges Redareförening.