Miljön i fokus

Klimatsmarta transporter

Sjöfarten är en viktig faktor för klimatomställningen. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Eftersom godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter är en utveckling av sjöfarten en viktig del för att uppnå våra miljömål.

Införandet av blå skatt är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen. Med den kan den svenska sjöfarten utvecklas och växa. Detta är avgörande för att Sverige även i fortsättningen ska kunna ha hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet. Med den blå skatten kan vi fortsätta vara ledande och pådrivande i internationella organ och samarbeten. Därmed skapar vi möjligheter för miljö- och klimatomställning och för säkerhetsutveckling inom sjöfarten globalt.

Matros surrar med kätting på ett ro/ro bildäck.

Jobb

Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa om den blå skatten införs.

läs här
Miljöbild, hav och Stena Linefärja

Miljö

Införandet av blå skatt är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen.

läs här
Alfapet bokstäver MONEY, ligger på dollarsedlar

Tillväxt

När Sverige inför blå skatt skapas en positiv och förutsägbar skattemiljö så att fler rederier flaggar svenskt.

läs här