BNP

Ökad tillväxt

När Sverige inför blå skatt kommer svenska rederier få en likvärdig skattesituation som konkurrenter från övriga EU. Då den blå skatten är norm inom EU är det av vikt att svenska redare får samma konkurrensförutsättningar som rederier i resten av Europa. Utöver att fler rederier flaggar svenskt kommer fler företag att investera i Sveriges världsledande, innovativa och högteknologiska maritima industri. Detta kommer att ge fler jobb och en utvecklad kompetens som bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Uppskattningen är c:a 13 miljarder i ökad BNP.

Studier från andra länder visar ett sådant resultat. Till exempel uppskattar den brittiska konsultfirman Oxford Economics, i en rapport från 2014, där de undersökt nio europeiska sjöfartsländer, att sjöfartsindustris totala ekonomiska bidrag (BNP och antalet anställda) skulle ha varit 50 % lägre, om länderna inte hade infört tonnageskatt. Det blå skattens bindningstid garanterar ordentlig livslängd för näringen, vilket är ett ömsesidigt intresse för rederier, fackliga organisationer och politiken.

Matros surrar med kätting på ett ro/ro bildäck.

Jobb

Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa om den blå skatten införs.

läs här
Miljöbild, hav och Stena Linefärja

Miljö

Införandet av blå skatt är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen.

läs här
Alfapet bokstäver MONEY, ligger på dollarsedlar

Tillväxt

När Sverige inför blå skatt skapas en positiv och förutsägbar skattemiljö så att fler rederier flaggar svenskt.

läs här