Pressbilder

Pressbilder på Blå Tillväxts representanter.

Kenny Reinhold, Mikael Huss och Rikard Engström

Mikael Huss, Rikard Engström och Kenny Reinhold

STOCKHOLM 161214 Svensk Sjöfart.
©Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

Rikard Engström, vd Svensk-Sjöfart

Stena Danica
photographer: Dick Gillberg

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk

Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen