Så kan den svenska sjöfarten hålla sig flytande

På GP debatt uppmanar vi nu regeringen att skyndsamt agera på alla de tre punkter som Blå Tillväxt gemensamt prioriterat:

• Ersätt stämpelskatten med en stämpelavgift.

• Utred tonnageskattesystemets effekter med målsättningen att utveckla systemet så att fler rederier kan ansluta sig.

• Säkerställ att nettomodellens princip återinförs. Här kan du läsa hela vår debattartikel.

Spåra från din sida.