Seminarium i Almedalen 2019

Varmt välkomna till Blå Tillväxts seminarium i Almedalen 2019!

Bra för miljön, jobben och tillväxten – hur får vi ännu fler svenskflaggade fartyg?

Onsdagen den 3 juli kl 13:00 – 13:45

Sjöfarten transporterar 90 % av alla våra varor och 30 miljoner passagerare per år. Hur vi kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart? I den maritima strategin har regeringen bland annat som mål att den svenska maritima sektorn ska ha Europas bästa regelverk. Näringen själv har gett förslag om harmonisering av regelverk, sjöfartsråd och tonnageskatt 2.0 – men vad tycker våra politiker?

Medverkande:

Åsa Coenraads, Riksdagsledamot (M), Sveriges Riksdag

Jessica Thunander, Riksdagsledamot (V), Sveriges Riksdag

Emma Berginger, Riksdagsledamot (MP), Sveriges Riksdag

Elin Gustafsson, Riksdagsledamot (S), Sveriges Riksdag

Petra Bergman, Journalist & moderator

(Fler medverkande kan tillkomma)

Platsen är Maritim Mötesplats, Hamngatan 1 (trädgården) i Visby på Gotland.

Spåra från din sida.