Sjöfart med miljön i fokus

Klimatsmarta transporter

För att vi ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem i Sverige behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Det står helt klart att sjöfarten är en viktig faktor för klimatomställningen och för att uppnå våra miljömål. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Eftersom godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än många andra transporter, är en utveckling av sjöfarten en viktig del för att uppnå våra miljömål.

För att skapa ett klimatsmart transportsystem är ett effektivt nyttjande av sjöfarten en viktig del och det finns stor utvecklingspotential. Sverige har redan idag en hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet till sjöss, och vi har goda förutsättningar att fortsätta driva på och leda detta arbete internationellt. Med då är det nödvändigt att det finns en konkurrenskraftig svensk handelsflotta. På så sätt kan vi fortsätta vara med och pådrivande i internationella samarbeten för en klimatomställning och för en hållbar utveckling av den globala sjöfarten.