Sjöfarten ger ekonomisk tillväxt

Ökad BNP

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV (2017).HaV, har gett Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att ta fram uppgifter om det ekonomiska värdet av havet. Enligt rapporten står maritima näringar för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. Totalt sysselsätts drygt 73 000 personer i maritima näringar, vilket motsvarar ungefär 2,8 procent av antalet anställda i svenskt näringsliv. Här finns nästan 15 000 företag och de maritima näringarna representerar nära 1,5 procent av den totala varuexporten (tjänsteexport inte medräknat) samt ungefär två procent av det totala förädlingsvärdet i näringslivet i Sverige.

Rederierna är på många sätt driftkraften i det maritima klustret. Eftersom de verkar på en global marknad, bidrar de både till att öka den svenska tillväxten och till att stärka den svenska handeln. Ett exempel är att svenska fartyg idag används som testplattformar åt många svenska marina utrustningsleverantörer. Med en stark svensk sjöfart och många verksamma fartyg kommer också möjligheten att bevara och utveckla den viktiga kompetens som Sverige besitter.