Jobbskapande

Många nya jobb

Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa när en blå skatten införs. Och det behövs för idag minskar i en accelererande takt den svenska handelsflottan och antalet jobb inom sjöfarten.

Men detta går alltså att ändra. Erfarenheter från andra länder visar att ett införande av tonnageskatt har brutit den nedåtgående trenden. Till exempel har den brittiskt handelsflottan ökat med nästan tre gånger, och fartyg med UK flagg har ökat med mer än sex gånger, sedan de infört tonnageskatt. Tillväxten av jobb de senaste fem åren har varit i genomsnitt 10 procent jämfört med den totala industrins genomsnitt på 0,3 procent. Den starkaste tillväxten av egenflaggade fartyg visar Belgien som har sett en massiv ”återflaggning” av kontrollerade fartyg, sedan tonnageskatten introducerades där 2002. Fram till 2013 har ökningen i Belgien varit över 250 %. Tillväxten visas inte minst av att allt fler studenter finns inom och söker sig till de maritima utbildningarna.

När Sverige inför blå skatt kan vi förvänta en liknande utveckling. Vi vänder den nedåtgående kurvan och ge förutsättningen för många fler jobb inom både sjöfarten och hela den maritima näringen.

Matros surrar med kätting på ett ro/ro bildäck.

Jobb

Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa om den blå skatten införs.

läs här
Miljöbild, hav och Stena Linefärja

Miljö

Införandet av blå skatt är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen.

läs här
Alfapet bokstäver MONEY, ligger på dollarsedlar

Tillväxt

När Sverige inför blå skatt skapas en positiv och förutsägbar skattemiljö så att fler rederier flaggar svenskt.

läs här