Tio sanningar

Tio sanningar om svensk sjöfartsindustri – med och utan den Blå skatten (tonnageskatt)

Jobb

Med den blå skatten
18 000 nya jobb på både land och till sjöss till 2020.

Utan den blå skatten
Dagens 25 000 jobb fortsätter minska.

Klimatsmart

Med den blå skatten
Klimatsmarta infrastruktursatsningar på vattenvägen.

Utan den blå skatten
Utan svensk sjöfart blir vattenvägen en outnyttjad resurs och frakten av gods ökar på land.

BNP

Med den blå skatten
BNP får tillskott med minst 13 miljarder till 2020.

Utan den blå skatten
Fortsatt minskning av sjöfartsindustrins BNP bidrag. Dagens 18 miljarder fortsätter försvinna till våra europeiska grannländer

Miljö

Med den blå skatten
Fortsatt stark innovation inom miljöområdet där svenska rederier idag är världsledande.

Utan den blå skatten
Svenska huvudkontor och därmed FoU resurser försvinner utomlands - Kunskap, drift och marin utrustningsindustri påverkas negativt.

Antal fartyg

Med den blå skatten
Fler svenska fartyg.

Utan den blå skatten
Fortsatt minskat antal fartyg med svensk flagg – snart är det noll, vilket snabbt påverkar det maritima klustret.

Inflytande

Med den blå skatten
Fortsatt starkt svenskt inflytande i internationella maritima organ avseende standard för miljö, säkerhet och arbetsmiljö.

Utan den blå skatten
Vår styrka försvinner i takt med att flottan minskar. Noll fartyg ger noll inflytande.

Import & export

Med den blå skatten
Inlandets och glesbygdens basindustrier har säkerställda leveranser – såväl för import som export.

Utan den blå skatten
Industrins port och transport till världen och marknaderna blir totalt beroende av omvärldens godtycke och intresse.

Utveckling & innovation

Med den blå skatten
Sverige behåller utveckling, innovation och investering i framtidens maritima näringar.

Utan den blå skatten
Fortsatt tynande och minskande maritimt kluster – snart finns det inte kvar. En passiv kuststat som tar emot de fartyg som väljer att anlöpa Sverige.

Utbildning

Med den blå skatten
Svensk utbildning av sjömän och befäl fortsatt världsledande.

Utan den blå skatten
Utbildningen tappar kontakten med verkligheten här och nu – och kan successivt försvinna.

Kristider

Med den blå skatten
Ökad trygghet av leveranser i kristider.

Utan den blå skatten
Få möjligheter till transportförsörjning i kristider.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.